Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht bij een hypotheek?

Verplichting afgeschaft

Sinds 1 januari 2020 is een overlijdensrisicoverzekering niet langer verplicht bij het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Toch kan een hypotheekverstrekker een overlijdensrisicoverzekering verplicht stellen als je een hypotheek afsluit. Maar dat is niet altijd zo. Het afschaffen van de verplichting betekent echter niet dat een overlijdensrisicoverzekering niet meer nodig is. 

Voor een nieuwe NHG-hypotheek is een overlijdensrisicoverzekering al sinds 1 januari 2018 niet meer verplicht. De reden is dat het voor kwetsbare groepen – zoals chronisch zieken en ex-patiënten – moeilijk is om een betaalbare overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat maakte het afsluiten van een NHG-hypotheek soms niet mogelijk. Door de afschaffing van de verplichting, is het ook voor deze groepen mogelijk een hypotheek met NHG af te sluiten. 

 

Een vervolgmaatregel hierop is dat een overlijdensrisicoverzekering voor een bestaande NHG-hypotheek sinds 1 januari 2020 ook niet meer verplicht is. Heb jij een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan een NHG-hypotheek? Dan betekent dat niet automatisch dat de verzekering moet vervallen. Een overlijdensrisicoverzekering blijft namelijk belangrijk. Deze biedt financiële zekerheid bij overlijden. En heb je niet voor niets is in het verleden afgesloten. Zeg de verzekering daarom nooit op voordat je er goed over nagedacht hebt. Of hebt overlegd met jouw financieel adviseur.

Welke mogelijkheden biedt het einde van de verplichte overlijdensrisicoverzekering u?

Heb je een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij een NHG-hypotheek? Dan heb je de volgende mogelijkheden:

1. De verzekering behouden

Als je niets doet, dan loopt de overlijdensrisicoverzekering gewoon door zoals nu. Een eventuele uitkering bij overlijden wordt gebruikt voor het aflossen van de hypotheek. De nabestaande kan na overlijden van de verzekerde in het huis blijven wonen of – als er geen achterblijvende partner is –  het huis zonder restschuld verkopen.

2. De verzekering ontpanden

De overlijdensrisicoverzekering blijft dan lopen, maar de uitkering wordt niet meer automatisch gebruikt voor het aflossen van de hypotheek. Niet de hypotheekverstrekker, maar de nabestaanden ontvangen de uitkering. Het voordeel daarvan is dat de nabestaanden zelf beslissen hoe ze de uitkering besteden. Bijvoorbeeld als aanvulling op het inkomen of voor de opvoeding van de kinderen (als die er zijn). Natuurlijk kan de uitkering ook ingezet worden als aflossing op de hypotheek om de woonlasten te verlagen.

 

Wil je jouw overlijdensrisicoverzekering ontpanden?

Ontpanden kan alleen als de hypotheekverstrekker daarmee akkoord gaat. Elke hypotheekverstrekker heeft daarin haar eigen beleid. Een enkeling doet automatisch afstand van het pandrecht, maar in het algemeen geldt dat je zelf een verzoek tot ontpanding moet indienen bij de hypotheekverstrekker. Het kan zijn dat deze hiervoor wijzigingskosten in rekening brengt.

3. De verzekering aanpassen of een nieuwe afsluiten

Is jouw (financiële) situatie veranderd sinds het afsluiten van de verzekering? Dan kan het zijn dat een ander verzekerd bedrag beter aansluit bij jouw nieuwe situatie. Heb je een overlijdensrisicoverzekering langer dan vijf jaar geleden afgesloten? Dan kan het zijn dat je op de premie kunt besparen door een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat noemen we oversluiten.

 

Let op: als je een nieuwe verzekering af wil sluiten: zeg de lopende verzekering niet op voordat de nieuwe is geaccepteerd. Een nieuwe verzekering kan om medische redenen worden geweigerd of er kan een hogere premie worden berekend door de verzekeraar.

4. De verzekering beëindigen

Je kunt er ook voor kiezen om de verzekering te beëindigen. Realiseer je wel dat je daar enkel (in de meeste gevallen) een klein bedrag per maand mee bespaart, maar dat er dan geen uitkering meer is op het moment dat de verzekerde overlijdt. Als jij (of jouw partner) overlijdt, en jouw nabestaanden kunnen de hypotheeklasten niet meer betalen, dan is de kans groot dat de woning moet worden verkocht.

Vraag je financieel adviseur

Weten welke optie voor jou het beste is? Vraag je financieel adviseur om advies. Hij of zij helpt je graag bij het maken van de juiste keuzes. Nog geen financieel adviseur? Vind er een bij jou in de buurt.