Veelgestelde vragen

Algemeen

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering voor iedereen die zijn of haar nabestaanden financiële zekerheid wil bieden bij overlijden. Deze verzekering beschermt jouw nabestaanden tegen de ongewenste financiële gevolgen van overlijden. Overlijdt je binnen de afgesproken periode? Dan keert de verzekeraar een bedrag uit aan de nabestaanden. Zo zorg je ervoor dat zij financieel verzorgd achterblijven.

Meer informatie

Een overlijdensrisicoverzekering sluit je af om jouw  nabestaanden – of jezelf – te beschermen tegen het financiële risico van overlijden. De vraag is of jouw nabestaanden het financieel nog wel redden als jij komt te overlijden, of andersom. Kunnen ze de hypotheek van het huis nog wel betalen? Of de zorg voor de kinderen? Of als je alleenstaand bent, blijven jouw nabestaanden dan achter met een restschuld? Er zijn verschillende situaties waarin het aan te raden is om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten:

 

– Bij de koop van een huis
– Huren van een woning
– Het starten van een gezin
– Starten van een eigen bedrijf
– Aangaan van een persoonlijke lening

Meer informatie over wanneer je een overlijdensrisicoverzekering afsluit

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) sluit je af om je nabestaanden financieel te beschermen tegen het financiële risico van overlijden. Of jezelf als bijvoorbeeld je partner overlijdt. De uitkering kan worden gebruikt om de hypotheek af te lossen of met een ander doel. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat jouw nabestaanden (of jijzelf) dezelfde levensstandaard kunnen aanhouden als voorheen en om de studie van de kinderen zeker te stellen:

– (Deels) aflossen van de hypotheek
– Doorbetalen van de huur
– Betalen van de studie van de kinderen
– Afbetalen persoonlijke lening
– Starten van een eigen bedrijf

Meer informatie over waarom je een overlijdensrisicoverzekering afsluit.

Sinds 1 januari 2020 is een overlijdensrisicoverzekering niet langer verplicht bij het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Toch kan een hypotheekverstrekker een overlijdensrisicoverzekering verplicht stellen als je een hypotheek afsluit. Maar dat is niet altijd zo. Het afschaffen van de verplichting betekent echter niet dat een overlijdensrisicoverzekering niet meer nodig is.

Lees meer over de afschaffing van de verplichting vhttps://orv.nl/is-overlijdensrisicoverzekering-verplicht/an een overlijdensrisicoverzekering.

Vanaf 1 januari 2021 zijn ex-kankerpatiënten niet altijd meer verplicht om bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering aan te geven dat ze kanker hebben gehad. Deze regeling geldt voor nieuwe aanvragen.

Heb jij kanker gehad en heeft de arts die jou behandelde vastgesteld dat de kanker genezen is? Dan hoef je op de gezondheidsverklaring niet te melden dat je deze kanker hebt gehad, als is voldaan aan elk van de volgende drie voorwaarden:

  • Het verzekerd bedrag is lager dan de vragengrens. Op deze site onder het kopje ‘Vragengrens medische keuringen’ lees je wat de vragengrens inhoudt: vanatotzekerheid.nl/begrippen/medische-keuring
  • Bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering geldt dat de verzekering stopt vóórdat u de leeftijd van 71 jaar bereikt. Bij de aanvraag van een uitvaartverzekering geldt dat je de verzekering aanvraagt vóórdat je de leeftijd van 60 jaar bereikt.
  • De arts die jou behandelde heeft 10 jaar of langer geleden vastgesteld dat de kanker genezen is. Dat wordt ook wel ‘volledige remissie’ genoemd.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Er zijn verschillende verzekeraars die een overlijdensrisicoverzekering aanbieden, tegen verschillende prijzen en met uiteenlopende voorwaarden. Daarom is het aan te raden om een financieel adviseur te raadplegen, die jou helpt bij het maken van de juiste keuze. 

Weet je welk bedrag je wilt verzekeren en voor hoelang? Vraag dan direct online een overlijdensrisicoverzekering aan.

Vaak kun je je al voor een paar euro per maand verzekeren. De prijs van een overlijdensrisicoverzekering verschilt per verzekeraar, maar ook per persoon. De premie die je maandelijks betaalt hangt onder andere af van:

  • Hoogte van het verzekerd bedrag
  • Looptijd van de verzekering (hoelang wil je verzekerd zijn?)
  • Type verzekering (gelijkblijvend, lineair dalend, annuïtair dalend)
  • Leeftijd, gezondheid en het rookgedrag van de verzekerde

Meer informatie over de kosten van een overlijdensrisicoverzekering.

Als je voor een hoog verzekerd bedrag bij overlijden kiest, kan het zijn dat de verzekeraar wil weten hoe jouw financiële situatie eruit ziet. Zo kan deze beoordelen of het verzekerd bedrag bij overlijden aansluit bij het bedrag dat jouw nabestaanden nodig hebben. Bijvoorbeeld om in de woning te blijven wonen of een vergelijkbare levensstijl te behouden.

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerd bedrag over de hele looptijd van de verzekering gelijk. Sluit je nu een verzekering af voor 30 jaar met een verzekerd bedrag van € 150.000, dan keert de verzekering bij overlijden binnen die dertig jaar altijd € 150.000 uit. 

De premie blijft over de hele looptijd gelijk, tenzij er een en bloc clausule is opgenomen. Dat betekent dat de verzekeraar wijzigingen mag doorvoeren voor een groep of alle verzekeringen.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering houdt in dat het verzekerde bedrag jaarlijks daalt met een bepaald percentage. Dat percentage kies je zelf. Annuïtair betekent dat het verzekerde bedrag aan het begin van de looptijd van de verzekering langzaam daalt, en aan het einde steeds sneller. Meestal sluit je deze verzekering af bij een annuïtaire hypotheek. Zodat je restschuld en de eventuele uitkering bij overlijden in hetzelfde tempo dalen.

 

Bij deze verzekering blijft de premie gelijk, maar hoef je over de laatste paar jaren vaak geen premie meer te betalen. Die laatste jaren ben je wel gewoon verzekerd.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij deze vorm daalt het verzekerd bedrag ieder jaar met hetzelfde bedrag. Aan het einde van de looptijd van een lineair dalende verzekering staat het verzekerd bedrag op € 0.

De premie blijft gelijk of daalt licht naarmate het verzekerd bedrag afneemt.

 

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Heb je kanker gehad? Dan kan dat gevolgen hebben voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Een verzekeraar kan een hogere premie rekenen of de aanvraag zelfs afwijzen. Echter, vanaf 1 januari 2021 zijn ex-kankerpatiënten niet meer altijd verplicht om bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering aan te geven dat ze kanker hebben gehad. Deze regeling heet het schone-leibeleid. En geldt voor nieuwe aanvragen.

 

Heb jij kanker gehad en heeft de arts die jou behandelde vastgesteld dat de kanker genezen is? Dan hoef je op de gezondheidsverklaring niet te melden dat je deze kanker hebt gehad, als is voldaan aan elk van de volgende drie voorwaarden:

 

  • Het verzekerd bedrag is lager dan de vragengrens. Op deze site onder het kopje ‘Vragengrens medische keuringen’ lees je wat de vragengrens inhoudt: vanatotzekerheid.nl/begrippen/medische-keuring
  • Bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering geldt dat de verzekering stopt vóórdat u de leeftijd van 71 jaar bereikt. Bij de aanvraag van een uitvaartverzekering geldt dat je de verzekering aanvraagt vóórdat je de leeftijd van 60 jaar bereikt.
  • De arts die jou behandelde heeft 10 jaar of langer geleden vastgesteld dat de kanker genezen is. Dat wordt ook wel ‘volledige remissie’ genoemd.

Medische acceptatie

Een overlijdensrisicoverzekering keert uit als je vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. De verzekeraar neemt als het ware het risico van jou over en daarom betaal je voor een verzekering premie. Om de hoogte van de premie te kunnen bepalen, moet de verzekeraar weten hoe het met je gezondheid staat. Met andere woorden: hoe groot het risico op overlijden is. Het overlijdensrisico bepaalt de hoogte van de premie en de voorwaarden waarop je wordt verzekerd. Om dit risico in te kunnen schatten, heeft de verzekeraar gegevens over je gezondheid nodig. Daarvoor vul je een gezondheidsverklaring in.

Meer informatie over medische acceptatie.

In de gezondheidsverklaring stelt de verzekeraar vragen over jouw gezondheid en leefstijl. Aan de hand van jouw antwoorden geef je de verzekeraar een goed beeld van jouw gezondheid nu, maar ook in het verleden. Bepaalden klachten, ziektes of aandoeningen kunnen het risico op overlijden namelijk vergroten.
Naast je gezondheid worden er ook vragen gesteld over jouw leefstijl. Rook je bijvoorbeeld? Of drink je veel alcohol? Dan heeft dat invloed op het risico op overlijden en daarmee op de hoogte van de premie. Dat geldt ook voor bepaalde beroepen. Als je een risicovol beroep uitoefent, zoals een acrobaat, dan kan dat ook van invloed zijn op de premie.

Meer informatie over medische acceptatie.

Vraag je een overlijdensrisicoverzekering aan met een hoog verzekerd bedrag? Dan wil de verzekeraar graag dat je een medische keuring ondergaat. Waar precies de grens voor wel of niet keuren ligt, verschilt per verzekeraar.

 

Een medische keuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke arts. Naast onderzoek naar jouw ziektegeschiedenis, doet een keuringsarts ook lichamelijk onderzoek. Daarbij wordt onder andere jouw lengte, gewicht en bloeddruk gemeten. Een urineonderzoek behoort ook tot de standaardprocedure. Bij een uitgebreide medische keuring vindt ook nog een bloedonderzoek plaats. En als dat relevant is, eventueel een hartfilmpje en een longonderzoek.


Om jouw privacy te beschermen, mag tijdens de medische keuring alleen onderzocht worden wat voor de beoordeling van het risico relevant is. Dat staat in de Wet op de medische keuringen.

Meer informatie over medische acceptatie.

Bij de aanvraag van een verzekering vraagt de verzekeraar jou een gezondheidsverklaring in te vullen. Zo ontstaat er een beeld van jouw gezondheid. Van het verleden en nu. Nadat de gezondheidsverklaring is ingevuld (en eventueel een medische keuring is ondergaan), start de medische beoordeling. Dit gebeurt door een medisch adviseur. Het kan zijn dat naar aanleiding van jouw gezondheidsverklaring meer informatie nodig is. De medisch adviseur neemt daarvoor contact met je op. Of met jouw arts. Heeft de medisch adviseur voldoende informatie? Dan start de medische beoordeling van de aanvraag. De medisch adviseur bepaalt of de verzekeraar jouw verzekeringsaanvraag kan accepteren. En zo ja, tegen welke premie. Jij ontvangt daarvan de uitslag.

Meer informatie over medische acceptatie.

Toepassingsmogelijkheden overlijdensrisicoverzekering

Heb je net een huis gekocht en daarvoor een hypotheek afgesloten? Dan ga je voor langere tijd iedere maand hypotheekrente en aflossing betalen. Er kan heel wat gebeuren in die tijd. Wat als jij of jouw partner komt te overlijden en er een inkomen wegvalt? Kan de eigen woning dan nog wel betaald worden? Met een overlijdensrisicoverzekering kun je bijvoorbeeld (een deel van) de hypotheek aflossen. Zodat jij of je nabestaanden in de woning kunnen blijven wonen en niet in de financiële problemen komen.

Een overlijdensrisicoverzekering is niet alleen verstandig bij de koop van een huis. Ook bij het huren van een woning is een overlijdensrisicoverzekering heel waardevol voor het creëren van financiële zekerheid. Woon je samen? Dan kan je partner van de uitkering de huur blijven betalen.

Als je een woning huurt, betaal je iedere maand vaste lasten. Die bestaan uit huur, gas, water en licht, servicekosten, gemeentelijke belastingen en allerlei verzekeringen. De vraag is of dat jij – of jouw huisgenoot – deze vaste lasten nog kunt blijven betalen als een van jullie komt te overlijden. Er valt inkomen weg, maar de vaste lasten blijven doorlopen. Met een overlijdensrisicoverzekering hoef je daar geen zorgen over te maken.

Heb jij een gezin met kinderen? Dan heb jij hoogstwaarschijnlijk meer uitgaven dan een gezin zonder kinderen. Als jij overlijdt, is de vraag of jouw partner deze lasten alleen kan dragen. Of andersom. Met een overlijdensrisicoverzekering creëer je financiële zekerheid voor jou en je gezin. 

Heb je een eigen bedrijf? Dan loop je als ondernemer financiële risico’s bij overlijden, zowel privé als zakelijk. Met een overlijdensrisicoverzekering voorkom je financiële problemen voor je nabestaanden. En heb je samen met iemand anders een bedrijf? Dan verzeker je met een overlijdensrisicoverzekering de continuïteit van het bedrijf als één van jullie komt te overlijden.