Over ORV.nl

Over ORV.nl

Als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit, dan is het belangrijk dat je vooraf goed bent geïnformeerd over alle ins en outs rondom deze verzekering. Waarom? Een verkeerde keuze kan leiden tot negatieve gevolgen voor jouw financiële situatie – of die van je nabestaanden. Met ORV.nl geven we jou zoveel mogelijk informatie die je helpt bij het maken van de juiste keuzes. Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Heb je twijfels of vragen, dan adviseren we je contact op te nemen met een financieel adviseur. Deze helpt je graag bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Aangeboden door TAF

ORV.nl wordt aangeboden door TAF, aanbieder van levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De overlijdensrisicoverzekeringen van TAF komen al 12 jaar op rij als beste uit de test van onafhankelijk instituut MoneyView. Meer dan 700.000 mensen sloten op aanraden van hun financieel adviseur een overlijdensrisicoverzekering van TAF af. Dat maakt TAF marktleider in Nederland.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een e-mail!