Medische acceptatie overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering keert uit als je tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. De verzekeraar neemt als het ware het risico van jou over en daarom betaal je voor een verzekering premie. Om de hoogte van de premie te kunnen bepalen, moet de verzekeraar weten hoe het met je gezondheid gaat. Of met andere woorden: hoe groot het risico op overlijden is. Het overlijdensrisico bepaalt de hoogte van de premie en de voorwaarden waarop je wordt verzekerd. Om dit risico in te schatten, heeft de verzekeraar medische gegevens van jou nodig. Daarvoor vul je een gezondheidsverklaring in.

Gezondheidsverklaring

In de gezondheidsverklaring stelt de verzekeraar vragen over jouw gezondheid en leefstijl. Aan de hand van jouw antwoorden geef je de verzekeraar een goed beeld van jouw gezondheid. Van het verleden en nu. Bepaalden klachten, ziektes of aandoeningen kunnen het risico op overlijden namelijk vergroten. Zo kunnen bepaalde klachten, ziektes of aandoeningen een gevolg zijn voor het risico op overlijden.

Naast je gezondheid worden er ook vragen gesteld over jouw leefstijl. Rook je bijvoorbeeld? Of drink je veel alcohol? Dan heeft dat invloed op het risico op overlijden en daarmee  op de hoogte van de premie. Dat geldt ook voor bepaalde beroepen. Als je een risicovol beroep uitoefent, zoals een acrobaat, dan kan dat ook van invloed zijn op de premie.

Medische keuring overlijdensrisicoverzekering

Vraag je een overlijdensrisicoverzekering aan met een verzekerd bedrag hoger is dan € 278.004? Dan wil de verzekeraar graag dat je een medische keuring ondergaat. Een onafhankelijk arts verricht de medische keuring. Naast jouw ziektegeschiedenis, doet een keuringsarts ook lichamelijk onderzoek. Daarbij wordt onder andere jouw lengte, gewicht en bloeddruk gemeten. Een urineonderzoek behoort ook tot de standaardprocedure. Bij een uitgebreide medische keuring vindt ook nog een bloedonderzoek plaats. En als dat relevant is eventueel een hartfilmpje en een longonderzoek.

Om jouw privacy te beschermen, mag tijdens de medische keuring alleen onderzocht worden wat voor de beoordeling van het risico relevant is. Dat staat in de Wet op de medische keuringen.

Medische beoordeling overlijdensrisicoverzekering

Nadat de gezondheidsverklaring is ingevuld (en eventueel een medische keuring is ondergaan) start de medische beoordeling door een medisch adviseur. Het kan zijn dat naar aanleiding van jouw gezondheidsverklaring er meer informatie nodig is over bepaalde antwoorden. De medisch adviseur neemt daarvoor contact met jou op. Of met jouw arts. Heeft de medisch adviseur voldoende informatie? Dan start de medische beoordeling van de aanvraag. De medisch adviseur bepaalt of de verzekeraar jouw verzekeringsaanvraag kan accepteren en zoja, tegen welke premie.