Verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Een overlijdensrisicoverzekering is er in verschillende soorten: gelijkblijvend, lineair dalend en annuïtair dalend. Welke soort overlijdensrisicoverzekering voor jou geschikt is, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en wensen.

gelijkblijvend

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerd bedrag over de hele looptijd van de verzekering gelijk. Sluit je nu een verzekering af voor 30 jaar met een verzekerd bedrag van € 150.000? Dan keert de verzekering bij overlijden binnen die dertig jaar altijd € 150.000 uit. 

 

De premie blijft over de hele looptijd gelijk, tenzij er een en bloc clausule is opgenomen. Dat betekent dat de verzekeraar wijzigingen mag doorvoeren voor een groep of alle verzekeringen.

annuïtair dalend

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering houdt in dat het verzekerde bedrag jaarlijks daalt met een bepaald percentage. Dat percentage kies je zelf. Annuïtair betekent dat het verzekerde bedrag aan het begin van de looptijd van de verzekering langzaam daalt. En aan het einde steeds sneller. Meestal sluit je deze verzekering af bij een annuïtaire hypotheek. Zodat je restschuld en de eventuele uitkering bij overlijden in hetzelfde tempo dalen.

 

Bij deze verzekering blijft de premie gelijk, maar hoef je over de laatste paar jaren vaak geen premie meer te betalen. Die laatste jaren ben je wel gewoon verzekerd.

lineair dalend

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij deze vorm daalt het verzekerd bedrag ieder jaar met hetzelfde bedrag. Aan het einde van de looptijd van een lineair dalende  overlijdensrisicoverzekering staat het verzekerd bedrag op € 0.

 

De premie blijft gelijk of daalt licht naarmate het verzekerd bedrag afneemt.

Premie berekenen overlijdensrisicoverzekering

Wil je graag weten welke premie je moet betalen voor een overlijdensrisicoverzekering? Bereken dan binnen een paar minuten jouw premie bij een van onze partners. Of lees eerst meer over de keuzes die je moet maken bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering