Verschillende rollen bij een overlijdensrisicoverzekering

Als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit, moet je allerlei gegevens invullen. De verzekeraar wil ook graag weten wie de verzekerde, verzekeringnemer, premiebetaler en de begunstigde is. Belangrijke rollen, maar wat betekenen ze nou eigenlijk?

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is degene die de verzekering afsluit bij de verzekeraar. Meestal de verzekeringnemer ook degene die de premie betaalt.

Verzekerde

De verzekerde is simpelweg degene die is verzekerd. Met andere woorden: de overlijdensrisicoverzekering keert uit als de verzekerde overlijdt. De verzekerde kan dezelfde persoon zijn als de verzekeringnemer. Maar dat hoeft niet. Het kan ook de (ex)partner of elke andere aangewezen persoon zijn. De verzekerde is ook degene van wie de gezondheid beoordeelt wordt via een gezondheidsverklaring. De verzekering wordt immers op dat leven afgesloten.

Begunstigde

Naast de verzekeringnemer en de verzekerde, is er ook de begunstigde. Dit is de persoon of zijn de personen aan wie de verzekeraar uitkeert als de verzekerde overlijdt.

Premiebetaler

Degene die de premie betaalt is de premiebetaler. Om de heffing van erfbelasting te voorkomen moet de verzekerde een andere persoon zijn dan de premiebetaler. De ene partner betaalt bijvoorbeeld de premie voor de verzekering van de andere partner en andersom. Er kan alleen erfbelasting worden voorkomen als er gescheiden vermogens zijn. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen gaat dan niet op.

Wil je graag weten welke premie je moet betalen voor een overlijdensrisicoverzekering? Bereken dan binnen een paar minuten jouw premie bij een van onze partners. Of lees eerst meer over de keuzes die je moet maken bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering

Verschillende rollen bij een overlijdensrisicoverzekering

Het kan zijn dat als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit, jij meerdere rollen hebt. Bijvoorbeeld die van verzekeringnemer en begunstigde. In onderstaand voorbeeld wordt dat duidelijk.

 

Cynthia en Ralph zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden (geen gemeenschappelijk vermogen). Ze willen graag het zekere voor het onzekere nemen en een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Als Cynthia komt te overlijden, heeft Ralph namelijk niet voldoende inkomen om het huishouden draaiende te houden. Daarom sluit Ralph een verzekering af op het leven van Cynthia. Overlijdt Cynthia binnen de afgesproken periode? Dan keert de verzekeraar een bedrag uit aan Ralph. Wie heeft welke rol in dit verhaal?

Premie berekenen overlijdensrisicoverzekering