Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een verzekering voor iedereen die zijn of haar nabestaanden financiële zekerheid wil bieden bij overlijden. Deze verzekering beschermt jouw nabestaanden tegen de ongewenste financiële gevolgen van overlijden. Overlijdt je binnen de afgesproken periode? Dan keert de verzekeraar een bedrag uit aan je nabestaanden. Zo blijven zij financieel verzorgd achter.

Tijdelijke verzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een tijdelijke verzekering. Dat betekent dat de verzekering het afgesproken bedrag uitkeert als je overlijdt binnen een bepaalde periode (de looptijd). Daarna stopt de verzekering. Leef je nog op de afgesproken einddatum? Dan volgt er geen uitkering. 

Wanneer sluit je een overlijdensrisicoverzekering af?

Als je komt te overlijden, dan is de kans groot dat er inkomen wegvalt. De vraag is of jouw nabestaanden het financieel dan nog wel redden. Kunnen ze de hypotheek van het huis nog wel betalen? Of de zorg voor de kinderen? Of als je alleenstaand bent, blijven ze dan achter met een restschuld? Er zijn verschillende situaties waarin het aan te raden is om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten:

Verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Een overlijdensrisicoverzekering kent verschillende vormen. In totaal drie: gelijkblijvend, annuïtair dalend en lineair dalend. Welke vorm voor jou geschikt is, hangt af van jouw persoonlijke situatie en wensen.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

gelijkblijvend

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerd bedrag over de hele looptijd van de verzekering gelijk. Sluit je nu een verzekering af voor 30 jaar met een verzekerd bedrag van € 150.000? Dan keert de verzekering bij overlijden binnen die dertig jaar altijd € 150.000 uit.

 

De premie blijft over de hele looptijd gelijk, tenzij er een een bloc clause is opgenomen. Dat betekent dat de verzekeraar de verzekering voor iedereen of voor een groep tussentijds mag wijzigen.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

annuïtair dalend

Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering houdt in dat het verzekerde bedrag jaarlijks daalt met een bepaald percentage. Dat percentage kies je zelf. Annuïtair betekent dat het verzekerde bedrag aan het begin van de looptijd van de verzekering langzaam daalt. En aan het einde steeds sneller. Meestal sluit je deze verzekering af bij een annuïtaire hypotheek. Zodat je restschuld en de eventuele uitkering bij overlijden in hetzelfde tempo dalen.

 

Bij deze verzekering blijft de premie gelijk, maar hoef je over de laatste paar jaren vaak geen premie meer te betalen. Die laatste jaren ben je wel gewoon verzekerd.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

lineair dalend

Bij deze vorm daalt het verzekerd bedrag ieder jaar met hetzelfde bedrag. Aan het einde van de looptijd van een lineair dalende  overlijdensrisicoverzekering staat het verzekerd bedrag op € 0.

 

De premie blijft gelijk of daalt licht naarmate het verzekerd bedrag afneemt